CG

PRISTUPAČNOST

Invest in Kotor - banner
INVEST IN KOTOR

PLATFORMA ZA PRIVREDU I INVESTITORE

Anketa o položaju mladih preduzetnika, startup-ova i osoba koje razmišljaju o preduzetništvu u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi

27. Maj. 2024

Anketu o položaju mladih preduzetnika, startup-ova i osoba koje razmišljaju o preduzetništvu u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi sprovodi Klub mladih preduzetnika Kotor. Cilj ankete je da se dobije uvid u trenutni položaj, potrebe i percepciju podrške lokalnih i državnih institucija prema mladim preduzetnicima, kao i izazovi i prepreke sa kojima se suočavaju u svom poslovanju.

Anketu možete preuzeti na linku: https://forms.gle/mTReuxYBeCUxcbqU9

Anketa je aktivna do petka,  31.05.2024. god.

 Želite investirati u Kotoru?

Želite investirati u Kotoru?

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost