CG

PRISTUPAČNOST

Invest in Kotor - banner
INVEST IN KOTOR

PLATFORMA ZA PRIVREDU I INVESTITORE

OPŠTINA KOTOR U KONTINUITETU PODRŽAVA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

05. Feb.. 2024

Opština Kotor u kontinuitetu od 2020. godine u svom budžetu opredjeljuje sredstava za podršku razvoju ženskog preduzetništva, što potvrđuje da je Opština prepoznala važnost ženskog preduzetništva i značaj istoga za cjelokupan društveno ekonomski napredak. 

Zahvaljujući aktivnostima Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj i radu Komisije za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, kroz dosadašnje konkurse, ženama – preduzetnicama  i nosiocima biznisa (100% vlasnica ili jedna od vlasnika i izvršna direktorica), odobrena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 87,665.00 EUR.

Osim navedene podrške, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Opštine Kotor (LPZ Kotor) u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR) sprovelo je intervenciju „Osnaživanje nezaposlenih žena za preduzetništvo“. Ova interevencija je realizovana u sklopu projekta „World of work in Montenegro: Paving the road to recovery“ kojeg sprovodi Međunarodna organizacija rada uz finansijsku podršku Fonda za dobro upravljanje Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske Ambasade. Podrška ženama se odvijala u dvije faze. U prvoj fazi žene su prošle petodnevnu sveobuhvatnu obuku iz oblasti preduzetništva, a u drugoj fazi su polaznice koje su uspješno završile obuku imale priliku da apliciraju za bespovratna sredstava za realizaciju njihovih biznis planova. Rezultat intervencije su 5 novih ženskih biznisa kojima je u ukupnom iznosu dodijeljeno 29,271.00 EUR bespovratnih sredstava.

Dalje ambicije Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor po pitanju ženskog preduzetništva su: 

 • unapređenje uslova za apliciranje na Javne konkurse koje raspisuje Opština kroz izmjenu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu;
 • podrška preduzetnicama i budućim preduzetnicama u sticanju preduzetničkih znanja i vještina;
 • podrška preduzetnicama koje žele aplicirati za sredstva iz IPA fondova EU;
 • informisanje o dostupnim linijama podrške;
 • savjetodavne i mentorske  usluge.


Želite investirati u Kotoru?

Želite investirati u Kotoru?

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost