CG

PRISTUPAČNOST

Invest in Kotor - banner
INVEST IN KOTOR

PLATFORMA ZA PRIVREDU I INVESTITORE

POSJETA KOTORSKIH OSNOVACA IPC TEHNOPOLIS-U

15. Maj. 2023

U organizaciji Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, a u saradnji sa osnovnim školama sa područja opštine Kotor, dana 15.05.2023. god. realizovana  je  posjeta IPC Tehnopolis-u u Nikšiću. Tehnopolis je posjetilo 38 učenika osnovnih škola iz Kotora, 3 nastavnice i 2 predstavnice Sekretarijata.

Zaposleni u Tehnopolisu su pripremili prezentaciju u multimedijalnoj sali kako bi učenike upoznali sa radom i ključnim aktivnostima centra, kao i ulogom Centra u unapređenju inovacionog i preduzetničkog sistema. Po završetku prezentacije, djeca su obišla infrastrukturne kapacitete Tehnopolisa i upoznali se sa radom laboratorije za 3D štampu, te posjetila coworking prostor i stanare Centra. 

Učenici su pokazali veliko interesovanje za usvajanje novih znanja iz oblasti preduzetništva, što je bio i cilj ove aktivnosti koju je Sekretarijat sproveo u skladu sa Programom  razvoja preduzetništva u opštini Kotor za period od 2021. do 2024. godine.  

Da podsjetimo, Sekretarijat prepoznaje važnost razvoja preduzetničkog načina razmišljanja kod djece i mladih. U prethodnom periodu finansijski smo podržali preduzetničke kutke/klubove u svih šest osnovnih škola na području opštine Kotor za nabavku materijala i opreme za realizovanje njihovih planiranih aktivnosti. Takođe smo organizovali konkurs za mlade „Imam ideju za Smart City Kotor“ i nagradili najbolje ideje. Sekretarijat će i ubuduće organizovati slične događaje i aktivnosti za djecu i mlade.Želite investirati u Kotoru?

Želite investirati u Kotoru?

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost